Překlenovací opatření na letišti Riem

Přemostění na letišti Mnichov-Riem bude dokončeno na jaře 1972. Po jeho uvedení do provozu by podle plánu mohlo být na letišti Mnichov-Riem odbaveno pět až šest milionů cestujících, což odpovídalo zdvojnásobení dosavadní odbavovací kapacity v rámci příprav na letní olympijské hry v Mnichově 1972. Podrobně byla do té doby provedena tato opatření: Nová příletová hala Výstavba [...]

Překlenovací opatření na letišti Riem

Přemostění na letišti Mnichov-Riem bude dokončeno na jaře 1972. Po jeho uvedení do provozu by podle plánu mohlo být na letišti Mnichov-Riem odbaveno pět až šest milionů cestujících, což odpovídalo zdvojnásobení dosavadní odbavovací kapacity v rámci příprav na letní olympijské hry v Mnichově 1972. Do té doby byla podrobně provedena tato opatření:

Nová příletová hala

Výstavba nového příletového systému na západě letiště o rozloze cca 8 250 metrů čtverečních. V hale bylo instalováno devět trojúhelníkových pásů pro výdej zavazadel, z toho pět na zahraniční straně.

Překladová hala pro odchozí vnitrostátní a mezinárodní zavazadla

Jižně od příletové haly byla vybudována nová překladiště pro odchozí vnitrostátní a mezinárodní zavazadla o podlahové ploše cca 4500 metrů čtverečních. Odchozí zavazadla sem byla přepravována na rychloběžných zavazadlových pásech z odbavovací haly přes 250 metrů dlouhý kanál.

Rozšíření čekárny v zahraničí

Čekárna v zahraničí se rozšířila o cca 7500 metrů čtverečních jižním směrem.

Zvětšení odbavovací haly

Expediční hala získala přístavbu s cca 1200 m2 na východní straně.

další renovační opatření a zázemí

Příjezdová a vnitrozemská strana, které byly po rozšíření prostorově zcela odděleny, byly z důvodu četných přestupních vazeb propojeny spojovací konstrukcí. Před ní bylo zřízeno šest čekáren, z nichž šest vedlo k letadlu (až k Boeingu 707).

Pro odbavení B 747 bylo možné spojit i dvě čekárny. Prostřednictvím spojovací budovy bylo možné zpracovat maximálně tři „Jumbo“ současně.

Všechna stavební opatření byla provedena v provizorní lehké konstrukci a vyžádala si náklady kolem 25 milionů DM.

cs_CZČeština