otisk

Obchodní adresy a informace

Žádné letištní pronájmy / akce a natáčení!

Toto je soukromý online archiv. Vzhledem k tomu, že letiště Mnichov-Riem bylo téměř kompletně rozebráno, letiště se logicky NELZE pronajímat na akce, oslavy, závody, přistání nebo natáčení atd.!

Většina bývalého areálu letiště je nyní „Neue Výstava Mnichov“.

Některé památkově chráněné objekty ze starého mnichovského letiště tam však stále jsou.

V případě zájmu kontaktujte následující kanceláře:

otisk

Carsten Tauber
Lerchenfeldstr. 15
94060 Pocking

Telefon: +49 (0) 8531/978 588 - 0
Fax: +49 (0) 8531/978 588 - 8
E-mailem: tower@flughafen-riem.de

 

Zodpovědnost za obsah

Carsten Tauber
Lerchenfeldstr. 15
94060 Pocking

Telefon: +49 (0) 8531/978 588 - 0
Fax: +49 (0) 8531/978 588 - 8
E-mailem: tower@flughafen-riem.de

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb jsem odpovědný za svůj vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecnými zákony. Jako poskytovatel služeb však nejsme povinni sledovat přenášené nebo uložené informace třetích stran nebo zkoumat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo zablokovat použití informací podle obecných zákonů zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním porušení zákona. Jakmile se o takovém porušení zákona dozvíme, okamžitě tento obsah odstraníme.

Projekt Online archiv letiště Mnichov-Riem byl oficiálně schválen společností Flughafen München GmbH (FMG) v roce 2011. Samotný online archiv je provozován zcela nezávisle a soukromě, a proto obsahově automaticky neodpovídá názoru společnosti Flughafen München GmbH.

Odpovědnost za odkazy

Moje nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemám žádný vliv. Proto nemohu přijmout žádnou odpovědnost za tento obsah třetích stran. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době, kdy byly propojeny, zkontrolovány z hlediska možného porušení zákona. V době vytvoření odkazu nebyl nalezen žádný nelegální obsah. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek není přiměřená bez konkrétních důkazů o porušení zákona. Jakmile se dozvíme o porušení zákona, takové odkazy okamžitě odstraníme.

autorská práva

Obsah a díla vytvořená mnou na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. Kopírování, úpravy, distribuce a jakýkoli druh využití mimo limity autorských práv vyžadují písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie tohoto webu jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití. Historická loga „Flughafen-Mnichov“ byla laskavě zpřístupněna online archivu pro použití společnosti Flughafen München GmbH – oddělení podnikové komunikace.

Pokud obsah této stránky nebyl vytvořen mnou, jsou dodržována autorská práva třetích stran. Zejména obsahy třetích stran jsou jako takové označeny. Pokud byste se přesto dozvěděli o porušení autorských práv, požádali bychom vás, abyste nás o tom informovali. Pokud se dozvíme o porušení zákona, okamžitě takový obsah odstraníme.

cs_CZČeština