Decyzja lokalizacyjna dla nowego lotniska w Monachium

5 sierpnia 1969 r. Bawarska Rada Ministrów opublikowała następującą rezolucję:

  1. Rząd stanowy przyjmuje do wiadomości i zatwierdza wyniki badań terenowych przedstawione przez Radę Ministrów Gospodarki i Transportu, w których proponuje się budowę lotniska Monachium II na terenie Erding-Nord.
  2. Właściwym ministerstwom stanu poleca się niezwłoczne podjęcie wszelkich działań niezbędnych do budowy lotniska Monachium II w lokalizacji Erding-Nord oraz przygotowanie procedur administracyjnych wymaganych przez prawo.

W interesie właścicieli dotkniętych podstawowymi potrzebami dużego lotniska ma zostać sprowadzony obiekt znający problematykę rolnictwa. W związku z tym rząd stanowy poleca Ministerstwu Finansów zaproponować współwłaścicielom spółki Flughafen München GmbH, aby Bayerische Landessiedlung GmbH przejęła negocjacje w sprawie zakupu gruntu i wypłaty odszkodowania oraz – w razie potrzeby – zleciła przesiedlenie.

W celu doprowadzenia do znaczącej i wzajemnie satysfakcjonującej restrukturyzacji gospodarstw rolnych na dotkniętym obszarze, Ministerstwo Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa otrzymało zlecenie wykorzystania swoich organów ds. konsolidacji gruntów do wsparcia Landessiedlung GmbH ...

Po decyzji lokalizacyjnej premier Bawarii dr. hc Alfons Goppel, z apelem do mieszkańców okręgów Erding i Freising, w którym zwrócił uwagę, że spółka lotniskowa szybko i niebiurokratycznie zrekompensuje wszystkim, gdy chcą oddać ziemię, czy to w pieniądzu, czy w ziemi. Podsumowując, premier Bawarii podkreślił, że rząd oczekuje, iż budowa i eksploatacja nowego lotniska przyniesie znaczną poprawę struktury gospodarczej okolic.

Podjęło to decyzję polityczną na korzyść lotniska w Monachium w Erding/Freising.

pl_PLPolski