Rozhovor s Bavaria Airline

Rozhovor Air München ze září 1969 s Mattiasem Gleimem, obchodním ředitelem Bavaria Fluggesellschaft: AIR MÜNCHEN: Pane Gleime, v současnosti létá podle plánu leteckých společností ve spolupráci s Deutsche Lufthansa 6 vnitrostátních německých linek. Vaše společnost, letecká společnost Bavaria, provozuje denní trasy z Mnichova do Hannoveru a zpět. Jaké jsou předpisy Deutsche Lufthansa? MATTHIAS GLEIM [...]

Rozhovor s Bavaria Airline

Rozhovor Air München ze září 1969 s Mattiasem Gleimem, obchodním ředitelem Bavaria Fluggesellschaft:

 

AIR MUNICH:

Pane Gleime, v současné době létá podle plánu 6 vnitrostátních německých linek nepravidelnými leteckými společnostmi ve spolupráci s Deutsche Lufthansa. Vaše společnost, letecká společnost Bavaria, provozuje denní trasy z Mnichova do Hannoveru a zpět. Jaké jsou předpisy Deutsche Lufthansa?

MATTHIAS GLEIM (letecká společnost BAVARIA):

Naše smlouva mimo jiné zahrnuje, že po trase letíme na vlastní ekonomické riziko, ale Lufthansa nám dává k dispozici svou prodejní organizaci a přebírá pozemní odbavení; Lufthansa za to dostává provizi z výnosů z provozu, která odpovídá zhruba sazbám generálního agenta. To znamená, že tuto trasu, která je jinak provozována pod číslem letu LH, zarezervují všichni agenti IATA a samozřejmě všechny interline prodejní kanceláře.

AIR MUNICH:

Jaké máte zkušenosti s trasou Mnichov-Hannover? Podařilo se navýšit počet cestujících na této trase?

MATTHIAS GLEIM (letecká společnost BAVARIA):

Objem na trase Mnichov-Hannover je, pokud uvážíte, že nonstop provoz je k dispozici teprve od 1. dubna. J. je zalétáván tak, aby byl popsán jako relativně uspokojivý. Bod zvratu pro ekonomicky rentabilní létání je u použitého zařízení - 84místného BAC 1-11 - zde s 34 cestujícími a tento bod zvratu jsme v počátečním období u tohoto skutečně nečekali. trasa je překročena, což se pak stalo. Trasa se dobře etablovala, cílená reklamní opatření byla zřejmě v příslušných kruzích dobře přijata. Trasu preferují obchodní cestující, což znamená, že v období dovolených se nelze vyhnout alespoň určité stagnaci.

Velmi nás mrzí, že jsme museli tento provoz zastavit během uzavření letiště Riem, ačkoli jsme operovali s naším turistickým provozem ex Neubiberg.

AIR MUNICH:

Zkušenosti ukazují, že německé charterové společnosti jsou během hlavní cestovní sezóny plně obsazeny. Podařilo se vám zajistit pravidelnou službu s turistickými lety, aniž byste museli kupovat nebo pronajímat další letadla?

MATTHIAS GLEIM (letecká společnost BAVARIA):

Ve spolupráci s Lufthansou se nám podařilo naplánovat letový plán Mnichov-Hannover a zpět do otáček našich letadel tak, že brzy ráno operujeme letadlem Mnichov-Hannover s okamžitým návratem do Mnichova. letadlo přechází do turistického provozu a přilétá večer Letadlo ve stejné podobě používané opět v pravidelném spoji Mnichov-Hannover, aby bylo možné, kdyby z. B. tyto dva páry pravidelných letů obsluhuje jeden stroj, toto zařízení mezitím použijte buď na dva kratší lety nebo na dlouhý let z Mnichova v turistickém provozu.

AIR MUNICH:

Vidíte na základě svých dosavadních zkušeností možnosti, jak tyto plánované tuzemské německé služby rozšířit, nebo by se pak musely změnit základy (dohody s DLH a jednotlivými spolkovými zeměmi)?

MATTHIAS GLEIM (letecká společnost BAVARIA):

Existují nepochybně určité možnosti, jak převzít další domácí německé služby. Jsme zde v neustálém kontaktu s oběma společnostmi Deutsche Lufthansa AG. i se zainteresovanými zeměmi. Další linková linka, a to Hannover-Stuttgart, je již předána Bavorsku, které bude tuto službu provozovat od 1. listopadu, tedy se začátkem zimního letového řádu, s dvojicí letů v pracovní dny. Odpovídající opačný kurz tomuto létá samotná Lufthansa. Otázku rozšíření na služby stejného typu nelze obecně objasnit; vždy záleží na konkrétním případu. Máme zájem přebírat tyto služby i nadále, ale pouze za předpokladu, že příslušná trasa slibuje, že bude létána s ekonomickým úspěchem.

AIR MUNICH:

Hodláte v blízké budoucnosti rozšířit svou flotilu letadel? Pokud ano, s jakými typy?

MATTHIAS GLEIM (letecká společnost BAVARIA):

Objednali jsme další BAC 1-11 – náš třetí – a dostaneme ho v prvních měsících nadcházejícího roku. Pravděpodobně jste si také vědomi toho, že jsme vybrali 3 možnosti pro VFW 614 z United Flugtechnischen Werken v Brémách. Pokud bude tento stroj technicky vyvinutý tak, jak slibuje, že bude takříkajíc na rýsovacím prkně, věříme, že s tímto prvním německým proudovým zařízením – které jsme si mimochodem objednali jako první německá firma – dostaneme z ekonomického hlediska velmi praktický doplněk našeho vozového parku.

Také hodláme používat toto zařízení - stejně jako dříve u BAC 1-11 - jak v cestovním ruchu, tak v liniových službách. Samozřejmě již v rámci plánování zvažujeme možnosti dalšího rozšiřování našeho vozového parku v následujících letech, ale jak sami víte, vždy je k tomu nutný rozsáhlý průzkum, a to jak z hlediska průzkumu trhu, tak i v technicko-ekonomické podmínky ještě nejsou dokončeny.

AIR MUNICH:

Jak hodnotíte pozici vaší společnosti v kontextu německé letecké turistiky v nejbližších letech?

MATTHIAS GLEIM (letecká společnost BAVARIA):

Věříme, že letecká turistika se bude i v dalších letech rozšiřovat, ale v rozumném rámci a věříme, že i naše společnost se může na tomto růstu podílet na principech důkladného komerčního myšlení. Není pochyb o tom, že konkurence je stále silnější, tryskové zařízení na německém trhu přibylo, ale pokud bude nabídka zahraničních dopravců za dumpingové ceny nadále narůstat, může být ohrožena i ziskovost německých leteckých společností; existují určité zahraniční společnosti, které z. B. obdrží vývozní bonus, který se rovná subvencování.

Také mnoho z těchto zámořských podniků má nižší náklady, např. B. s ohledem na výši mezd a jiných obecných nákladů. Nezbývá než doufat, že oficiální opatření udrží patřičnou rovnováhu mezi společnostmi účastnícími se tohoto provozu a že bude zajištěna skutečná konkurence se stejnými výchozími podmínkami.

Zdroj: Air München 3/69 číslo 28 (strany 15 + 16)

cs_CZČeština